Spółdzielnia Mieszkaniowa „Orunia ” w Gdańsku ul. Krzemowa 2, ogłasza przetarg ograniczony na wykonanie usług w zasobach Spółdzielni w zakresie wykonania okresowego przeglądu instalacji gazowej wraz z usunięciem drobnych nieszczelności oraz okresowego przeglądu przewodów wentylacyjnych wraz z usunięciem drobnych usterek w zasobach Spółdzielni.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1.500zł na konto Spółdzielni nr
28-1090 1098 0000 0000 0901 6579.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odbierać w siedzibie Spółdzielni w Dziale Technicznym (parter) przy ul. Krzemowej 2 w godzinach od 8:00 – 14:00.

Oferty należy składać w sekretariacie Sp-ni przy ulicy Krzemowej 2 w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 16.10.2023r. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.10.2023r.

2023_przetarg_przeglad_gaz_i_wentylacja