Jubileuszowe konkursy
„MOJE OSIEDLE – MÓJ DOM”

Z okazji jubileuszu 40-lecia oruńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ORUNIA Rada Nadzorcza ogłosiła konkursy dla mieszkańców osiedla. Najlepsze prace zostały nagrodzone, a jedną z nagród była ich publikacja w biuletynie oraz na stronie internetowej Spółdzielni.

Konkurs plastyczny dla dzieci w kategoriach wiekowych:

  • Dzieci przedszkolne
– Adrianna Jajeśniak lat 6
– Józef Tuziemski lat 5
– Urszula Hutnikiewicz lat 5

  • dzieci z klas I-III szkół podstawowych
– Igor Banach lat 10
– Zuzanna Hutnikiewicz lat 8
– Zuzanna Dobrowolska lat 9

  • dzieci z klas IV-VIII szkół podstawowych
– Marharyta Hlavatskaya lat 11
– Lena Ponikiewska lat 12
– Anna Kufel lat 13

Konkurs fotograficzny „Nasze osiedle w moich oczach – ulubione miejsca”

– Emilia Ługowska
– Maksymilian Szalla

Konkurs „Najładniejszy Ogródek Przydomowy”

– Joanna Szkurłat – I miejsce
– Danuta Gruszka – wyróżnienie
– Danuta Przybylska – wyróżnienie

Konkurs „Najładniejszy Balkon”

– Marlena Kopińska – wyróżnienie
– Magdalena Mayer – wyróżnienie

Autorom najlepszych prac gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.