40 lat Spółdzielni Mieszkaniowej ORUNIA

Szanowni Mieszkańcy,

Z okazji obchodów 40-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej „ORUNIA” Rada Nadzorcza oraz Zarząd ogłaszają konkursy dla mieszkańców Spółdzielni:

1) Konkurs plastyczny „Mój dom-moje osiedle” dla dzieci w kategoriach wiekowych:

  1. a) dzieci przedszkolne,
  2. b) dzieci z klas I-III szkół podstawowych,
  3. c) dzieci z klas IV-VIII szkół podstawowych,

Prace należy składać do dnia 15.06.2023r. w Klubie osiedlowym „KOS” wraz ze zgodą opiekuna prawnego,

2) Konkurs fotograficzny „Nasze osiedle w moich oczach – ulubione miejsca” dla młodzieży w wieku 15-21 lat. Prace wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na udział w konkursie należy przesyłać na adres e-mail:

sekretariat@sm-orunia.pl

Szczegółowe zasady konkursów zawarte są w Regulaminach konkursów dostępnych na stronie internetowej Spółdzielni oraz w siedzibie Spółdzielni przy ul. Krzemowej 2.

3) W miesiącu kwietniu br. ogłoszony zostanie Konkurs „Najładniejszy Balkon i Ogródek Przydomowy”. Zgodnie z Regulaminem Konkursu w skład Komisji Konkursowej wejdą przedstawiciele mieszkańców wybrani przez Rade Nadzorczą spośród osób niebiorących udziału w konkursie. Zachęcamy mieszkańców Spółdzielni do zgłoszenia swojej kandydatury do składu Komisji Konkursowej.

Zgłoszenia przyjmowane będą w Sekretariacie Spółdzielni do dnia 20.03.2023r.

Rada Nadzorcza oraz Zarząd SM ORUNIA

ZGODA OPIEKUNA PRAWNEGO

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO – MÓJ DOM MOJE OSIEDLE