ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

Skład Zarządu Spółdzielni:

1. Andrzej Różański – Prezes Zarządu
2. Jolanta Lęcznarowicz - Z-ca Prezesa Zarządu

W sprawach skarg i wniosków Prezes Zarządu przyjmuje w każdy poniedziałek w godz. 15:00 – 17:00.

DOKUMENTY ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI

Protokół nr 1 z dnia 09.01.2023r.
Protokół nr 2 z dnia 23.01.2023r.
Protokół nr 3 z dnia 07.02.2023r.
Protokół nr 4 z dnia 13.02.2023r.
Protokół nr 5 z dnia 20.02.2023r.
Protokół nr 6 z dnia 06.03.2023r.
Protokół nr 7 z dnia 20.03.2023r.
Protokół nr 8 z dnia 03.04.2023r.
Protokół nr 9 z dnia 17.04.2023r.
Protokół nr 10 z dnia 08.05.2023r.
Protokół nr 11 z dnia 22.05.2023r.
Protokół nr 12 z dnia 05.06.2023r.
Protokół nr 13 z dnia 19.06.2023r.
Protokół nr 14 z dnia 03.07.2023r.
Protokół nr 15 z dnia 17.07.2023r.
Protokół nr 16 z dnia 07.08.2023r.
Protokół nr 17 z dnia 21.08.2023r.
Protokół nr 18 z dnia 08.09.2023r.
Protokół nr 19 z dnia 25.09.2023r.
Protokół nr 20 z dnia 02.10.2023r.
Protokół nr 21 z dnia 16.10.2023r.
Protokół nr 22 z dnia 13.11.2023r.
Protokół nr 23 z dnia 20.11.2023r.
Protokół nr 24 z dnia 04.12.2023r.
Protokół nr 25 z dnia 06.12.2023r.
Protokół nr 26 z dnia 18.12.2023r.

Wszystkie dokumenty Zarządu Spółdzielni są dostępne po zalogowaniu do IOK (Internetowa Obsługa Klienta).