ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

Skład Zarządu Spółdzielni:

1. Andrzej Różański – Prezes Zarządu
2. Jolanta Lęcznarowicz - Z-ca Prezesa Zarządu

W sprawach skarg i wniosków Prezes Zarządu przyjmuje w każdy poniedziałek w godz. 15:00 – 17:00.

DOKUMENTY ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI

Protokół nr 1 z dnia 09.01.2023r.
Protokół nr 2 z dnia 23.01.2023r.
Protokół nr 3 z dnia 07.02.2023r.
Protokół nr 4 z dnia 13.02.2023r.
Protokół nr 5 z dnia 20.02.2023r.

Wszystkie dokumenty Zarządu Spółdzielni są dostępne po zalogowaniu do IOK (Internetowa Obsługa Klienta).