ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

Skład Zarządu Spółdzielni:

1. Andrzej Różański – Prezes Zarządu
2. Jolanta Lęcznarowicz - Członek Zarządu

W sprawach skarg i wniosków Prezes Zarządu przyjmuje w każdy poniedziałek w godz. 15:00 – 17:00.

Dokumenty Zarządu Spółdzielni

Ostatnio dodane Protokoły z posiedzeń Zarządu Spółdzielni:

Protokół nr 1 z dnia 11.01.2021r.
Protokół nr 2 z dnia 18.02.2021r.
Protokół nr 3 z dnia 01.02.2021r.
Protokół nr 4 z dnia 15.02.2021r.
Protokół nr 5 z dnia 08.03.2021r.
Protokół nr 6 z dnia 22.03.2021r.
Protokół nr 7 z dnia 12.04.2021r.
Protokół nr 8 z dnia 26.04.2021r.
Protokół nr 9 z dnia 10.05.2021r.
Protokół nr 10 z dnia 24.05.2021r.
Protokół nr 11 z dnia 07.06.2021r.
Protokół nr 12 z dnia 21.06.2021r.
Protokół nr 13 z dnia 02.07.2021r.
Protokół nr 14 z dnia 26.07.2021r.
Protokół nr 15 z dnia 23.08.2021r.
Protokół nr 16 z dnia 30.08.2021r.
Protokół nr 17 z dnia 06.09.2021r.
Protokół nr 18 z dnia 20.09.2021r.
Protokół nr 19 z dnia 04.10.2021r.
Protokół nr 20 z dnia 18.10.2021r.
Protokół nr 21 z dnia 08.11.2021r.
Protokół nr 22 z dnia 22.11.2021r.

Wszystkie dokumenty Zarządu Spółdzielni są dostępne po zalogowaniu do IOK (Internetowa Obsługa Klienta).