ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

Skład Zarządu Spółdzielni:

1. Andrzej Różański – Prezes Zarządu
2. Jolanta Lęcznarowicz - Z-ca Prezesa Zarządu

W sprawach skarg i wniosków Prezes Zarządu przyjmuje w każdy poniedziałek w godz. 15:00 – 17:00.

DOKUMENTY ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI

Protokół nr 1 z dnia 08.01.2024r.
Protokół nr 2 z dnia 22.01.2024r.
Protokół nr 3 z dnia 05.02.2024r.
Protokół nr 4 z dnia 19.02.2024r.
Protokół nr 5 z dnia 11.03.2024r.
Protokół nr 6 z dnia 15.03.2024r.
Protokół nr 7 z dnia 25.03.2024r.
Protokół nr 8 z dnia 09.04.2024r.
Protokół nr 9 z dnia 16.04.2024r.

Wszystkie dokumenty Zarządu Spółdzielni są dostępne po zalogowaniu do IOK (Internetowa Obsługa Klienta).