ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

Skład Zarządu Spółdzielni:

1. Andrzej Różański – Prezes Zarządu
2. Jolanta Lęcznarowicz - Z-ca Prezesa Zarządu

W sprawach skarg i wniosków Prezes Zarządu przyjmuje w każdy poniedziałek w godz. 15:00 – 17:00.

DOKUMENTY ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI

Protokół nr 1 z dnia 10.01.2022r.
Protokół nr 2 z dnia 24.01.2022r.
Protokół nr 3 z dnia 07.02.2022r.
Protokół nr 4 z dnia 21.02.2022r.
Protokół nr 5 z dnia 07.03.2022r.
Protokół nr 6 z dnia 21.03.2022r.
Protokół nr 7 z dnia 04.04.2022r.
Protokół nr 8 z dnia 25.04.2022r.
Protokół nr 9 z dnia 06.05.2022r.
Protokół nr 10 z dnia 16.05.2022r.
Protokół nr 11 z dnia 06.06.2022r.
Protokół nr 12 z dnia 20.06.2022r.
Protokół nr 13 z dnia 04.07.2022r.
Protokół nr 14 z dnia 18.07.2022r.
Protokół nr 15 z dnia 01.08.2022r.
Protokół nr 16 z dnia 22.08.2022r.
Protokół nr 17 z dnia 02.09.2022r.
Protokół nr 18 z dnia 21.09.2022r.
Protokół nr 19 z dnia 03.10.2022r.

Wszystkie dokumenty Zarządu Spółdzielni są dostępne po zalogowaniu do IOK (Internetowa Obsługa Klienta).