ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

Skład Zarządu Spółdzielni:

1. Andrzej Różański – Prezes Zarządu
2. Teresa Wójcik – Główna Księgowa - Członek Zarządu
Dokumenty Zarządu Spółdzielni

Ostatnio dodane Protokoły z posiedzeń Zarządu Spółdzielni:

Protokół nr 1 z dnia 11.01.2021r.
Protokół nr 2 z dnia 18.02.2021r.
Protokół nr 3 z dnia 01.02.2021r.
Protokół nr 4 z dnia 15.02.2021r.
Protokół nr 5 z dnia 08.03.2021r.
Protokół nr 6 z dnia 22.03.2021r.
Protokół nr 7 z dnia 12.04.2021r.
Protokół nr 8 z dnia 26.04.2021r.
Protokół nr 9 z dnia 10.05.2021r.
Protokół nr 10 z dnia 24.05.2021r.
Protokół nr 11 z dnia 07.06.2021r.
Protokół nr 12 z dnia 21.06.2021r.
Protokół nr 13 z dnia 02.07.2021r.
Protokół nr 14 z dnia 26.07.2021r.
Protokół nr 15 z dnia 23.08.2021r.

Wszystkie dokumenty Zarządu Spółdzielni są dostępne po zalogowaniu do IOK (Internetowa Obsługa Klienta).