ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

Skład Zarządu Spółdzielni:

1. Andrzej Różański – Prezes Zarządu
2. Bogdan Jasiński – Z-ca Prezesa
3. Teresa Wójcik – Główna Księgowa-Członek Zarządu

Dokumenty Zarządu Spółdzielni

Ostatnio dodane Protokoły z posiedzeń Zarządu Spółdzielni:

1. Protokół z nr 1 z dnia 11.01.2021r.
2. Protokół z nr 2 z dnia 18.02.2021r.
3. Protokół z nr 3 z dnia 01.02.2021r.
4. Protokół z nr 4 z dnia 15.02.2021r.
5. Protokół z nr 5 z dnia 08.03.2021r.
6. Protokół z nr 6 z dnia 22.03.2021r.
7. Protokół z nr 7 z dnia 12.04.2021r.

Wszystkie dokumenty Zarządu Spółdzielni są dostępne po zalogowaniu do IOK (Internetowa Obsługa Klienta).