NOTY BIOGRAFICZNE

PATRONI ULIC W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ORUNIA


Jan Czirenberg (1574-1642)

Po powrocie do Gdańska w latach: 1603 ławnik, 1615 rajca, 1630 burmistrz, 1636 burgrabia królewski, wybitna postać w życiu publicznym miasta. Brał udział w rokowaniach w czasie I wojny polsko-szwedzkiej. Z ramienia Rady Miasta przewodniczył Kolegium Szkolnemu, pod którego nadzorem znajdowało się szkolnictwo miasta. Miłośnik i znawca sztuki: od 1630 do 1642 właściciel dworu i parku oruńskiego, któremu nadał charakter wybitnego założenia ogrodowo-parkowego.

Konstantyn Dominik

Syn ziemi kaszubskiej ur. w 1870r w Gnieżdżewie zm. 1942 w Gdańsku. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1887r w Seminarium Pelplińskim. Jako pierwszą placówkę duszpasterską wyznaczono mu parafię przy kościele p.w.św. Ignacego w Starych Szkotach. Później rektor Seminarium Pelplińskiego, wychowawca całej generacji duchowieństwa diecezji Chełmińskiej, w 1928r otrzymał sakrę biskupią. W początkach 1940r. deportowany z Pelplina do Gdańska, gdzie umarł w 1942r. Pochowany na cmentarzu oruńskim. W 1949r. nastąpiła ekshumacja zwłok i pochowanie na cmentarzu w Pelplinie.

Mikołaj Działyński

Herbu Ogończyk (zm. wiosną 1545) – syn Mikołaja i Febronii Danoborskiej. Po śmierci ojca przejął starostwo brodnickie, zawiadywał nim w latach 1485-1542, a następnie przekazał synowi, Rafałowi. Od 1507 roku był dworzaninem Zygmunta Starego, od 1510 roku podkomorzym dobrzyńskim, następnie kasztelanem chełmińskim od 1528 roku. Był także starostą bobrownickim, dobrzyńskim i brodnickim, starosta bratiański w latach 1534-1535. Wojewoda pomorski od 16 stycznia 1544 do 5 lutego 1545.

Emilia Hoene (1825-1917)

Ostatnia właścicielka parku oruńskiego. Już za swego życia udostępniła jego tereny miejskiej ludności. W 1917 w testamencie zapisała park mieszkańcom Gdańska. Znana była ze swojej działalności na rzecz Oruni. Angażowała się do pomocy ubogim tej dzielnicy. Łożyła na szkolnictwo i wyposażenie kościoła.

Hieronim Rozrażewski (około 1546-1600)

Biskup Kujawski. Aktywny za czasów Stefana Batorego, a szczególnie Zygmunta I jako polityk i biskup, na terenie którego leżał protestancki Gdańsk. Doprowadził do osiedlenia się Jezuitów na przedmieściu miasta, w Starych Szkotach (obszar historyczny leżący pomiędzy osiedlem Orunia-Św. Wojciech-Lipce i Chełm) na przełomie XVI/XVIIw. Za sprawą jego darowizn, tamże w 1621r. oficjalnie otwarto Kolegium Jezuickie, które realizowało program odznaczający się wysokim i nowoczesnym poziomem dydaktycznym, co wywarło wpływ na szkolnictwo gdańskie.

Gabriel Rzączyński

Urodzony w 1664r. na Podlasiu – zmarł w 1737r. w Gdańsku, rektor Kolegium Jezuickiego, badacz polskiej flory i fauny autor dzieł przyrodniczych, między innymi pierwszego spisu zwierząt żyjących w Polsce, opisu bogactw naturalnych. Jego prace przez długi czas były głównym źródłem wiadomości o przyrodzie Polski. Władysław Świechocki jeden z organizatorów polskiej oświaty na terenie Wolnego Miasta Gdańska. Dyrektor Polskiej Szkoły Sanackiej w Oruni, wybitny działacz Polonii, aresztowany w 1939r. Następnie przewieziony do Oranienburga, gdzie w 1940r. został zamordowany.