AKTY PRAWNE

Prawo spółdzielcze - USTAWA z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze, Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210, Opracowano na podstawie: t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 648, z dnia 16.04.2021r. Więcej na ISAP.

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych - USTAWA z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych, Dz.U. 2001 nr 4 poz. 27, Opracowano na podstawie t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1465, 2127, z 2021r. poz. 11. Więcej na ISAP.

Ustawa o własności lokali - USTAWA z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali, Dz.U. 1994 Nr 85 poz. 388, Opracowano na podstawie: t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1048. Więcej na ISAP.

Ustawa o ochronie praw lokatorów - USTAWA z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733 Opracowano na podstawie: t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 611, z 2021r. poz. 11. Więcej na ISAP.