ADRES:

Spółdzielnia Mieszkaniowa ORUNIA

w Gdańsku

ul. Krzemowa 2, 80-041 Gdańsk

TELEFONY:

W związku z awarią centrali telefonicznej prosimy również o korzystanie z pozostałych numerów na centralę:

E-MAIL:

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:

Poza wyznaczonymi godzinami, w sprawach pilnych prosimy zgłaszać się w sekretariacie Spółdzielni.

W sprawach skarg i wniosków Prezes Zarządu przyjmuje w każdy poniedziałek w godz. 15:00 – 17:00.

INFORMACJE DZIAŁU TECHNICZNEGO:

Dział Techniczny (budynek Zarządu – parter) tel. (058) 306-71-14

Informacja o dyżurach domowych pełnionych przez konserwatorów Spółdzielni:

W czasie dyżurów domowych kontakt telefoniczny z konserwatorami Spółdzielni pod numerem:

0601-436-866