Rada Nadzorcza

kadencji 2023-2026

Skład Rady Nadzorczej SM „ORUNIA” kadencji 2020-2023, wybranej na Walnym Zgromadzeniu Członków w dniu 12.06.2023r.:

1. Andrzej Babiński
2. Lucyna Berendt
3. Michał Burzycki
4. Krystyna Glapińska
5. Leszek Kamiński
6. Wiesław Niechwiedowicz
7. Krystyna Piekarek
8. Tomasz Sawicki
9. Małgorzata Wróblewska-Siwiecka

Prezydium:

1. Leszek Kamiński - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Wiesław Niechwiedowicz - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Andrzej Babiński - Sekretarz Rady Nadzorczej

Komisja Rewizyjna:

1. Małgorzata Wróblewska-Siwiecka – Przewodnicząca
2. Andrzej Babiński
3. Wiesław Niechwiedowicz

Komisja Techniczno-Inwestycyjna:

1. Tomasz Sawicki - Przewodniczący
2. Michał Burzycki
3. Leszek Kamiński

Komisja Organizacyjno-Interwencyjna:

1. Krystyna Glapińska - Przewodnicząca
2. Lucyna Berendt
3. Krystyna Piekarek

HARMONOGRAM DYŻURÓW CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ
w godz. 17:30 - 18:00
w siedzibie Spółdzielni przy ul. Krzemowej 2
II piętro, pok. nr 1

20.11.2023 - Andrzej Babiński
04.12.2023r. - Lucyna Berendt
18.12.2023r. - Michał Burzycki
--- rok 2024 ---
08.01.2024r. - Krystyna Glapińska
15.01.2024r. - Leszek Kamiński
05.02.2024r. - Wiesław Niechwiedowicz
19.02.2024r. - Krystyna Piekarek
04.03.2024r. - Tomasz Sawicki
18.03.2024r. - Małgorzata Wróblewska-Siwiecka
08.04.2024r. - Andrzej Babiński
15.04.2024r. - Lucyna Berendt
06.05.2024r. - Michał Burzycki
20.05.2024r. - Krystyna Glapińska
03.06.2024r. - Leszek Kamiński
17.06.2024r. - Wiesław Niechwiedowicz

Pisma oraz wnioski można kierować do Rady Nadzorczej poprzez

e-mail: radanadzorcza@sm-orunia.pl

Dokumenty Rady Nadzorczej


Protokół Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 29.01.2024r.
Protokół Rady Nadzorczej nr 2 z dnia 26.02.2024r.
Protokół Rady Nadzorczej nr 3 z dnia 25.03.2024r.

Wszystkie dokumenty Rady Nadzorczej są dostępne dla członków Spółdzielni po zalogowaniu do IOK (Internetowa Obsługa Klienta).