Rada Nadzorcza

kadencji 2020-2023

Skład Rady Nadzorczej SM „ORUNIA” kadencji 2020-2023, wybranej na Walnym Zgromadzeniu Członków w dniu 03.09.2020r.:

1. Babiński Andrzej
2. Berendt Grzegorz
3. Bożena Wis
4. Glapińska Krystyna
5. Hryhorowicz Katarzyna
6. Kamiński Leszek
7. Kopczyński Rafał
8. Piekarek Krystyna
9. Stasiłowicz Dorota
10. Szurek Jan
11. Wróblewska-Siwiecka Małgorzata

Prezydium:

1. Jan Szurek – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Katarzyna Hryhorowicz – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Andrzej Babiński – Sekretarz Rady Nadzorczej

Komisja Rewizyjna:

1. Andrzej Babiński – Przewodnicząca
2. Małgorzata Wróblewska-Siwiecka
3. Bożena Wis

Komisja Techniczno-Inwestycyjna:

1. Leszek Kamiński – Przewodniczący
2. Dorota Stasiłowicz
3. Rafał Kopczyński

Komisja Organizacyjno-Interwencyjna:

1. Krystyna Glapińska – Przewodnicząca
2. Krystyna Piekarek
3. Grzegorz Berendt

HARMONOGRAM DYŻURÓW CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ
w godz. 17:30 - 18:00
w siedzibie Spółdzielni przy ul. Krzemowej 2
II piętro, pok. nr 1

02.01.2023 - Andrzej Babiński
16.01.2023 - Grzegorz Berendt
06.02.2023 - Krystyna Glapińska
20.02.2023 - Katarzyna Hryhorowicz
06.03.2023 - Leszek Kamiński
20.03.2023 - Rafał Kopczyński
03.04.2023 - Krystyna Piekarek
17.04.2023 - Dorota Stasiłowicz
08.05.2023 - Szurek Jan
15.05.2023 - Katarzyna Hryhorowicz
05.06.2023 - Małgorzata Wróblewska-Siwiecka

Pisma oraz wnioski można kierować do Rady Nadzorczej poprzez

e-mail: radanadzorcza@sm-orunia.pl

Dokumenty Rady Nadzorczej

Protokół Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 23.01.2023r.
Protokół Rady Nadzorczej nr 2 z dnia 20.02.2023r.
Protokół Rady Nadzorczej nr 3 z dnia 27.03.2023r.
Protokół Rady Nadzorczej nr 4 z dnia 24.04.2023r.

Wszystkie dokumenty Rady Nadzorczej są dostępne dla członków Spółdzielni po zalogowaniu do IOK (Internetowa Obsługa Klienta).