Rada Nadzorcza

kadencji 2020-2023

Skład Rady Nadzorczej SM „ORUNIA” kadencji 2020-2023, wybranej na Walnym Zgromadzeniu Członków w dniu 03.09.2020r.:

1. Babiński Andrzej
2. Berendt Grzegorz
3. Bożena Wis
4. Glapińska Krystyna
5. Hryhorowicz Katarzyna
6. Kamiński Leszek
7. Kopczyński Rafał
8. Piekarek Krystyna
9. Stasiłowicz Dorota
10. Szurek Jan
11. Wróblewska-Siwiecka Małgorzata

Prezydium:

1. Jan Szurek – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Katarzyna Hryhorowicz – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Andrzej Babiński – Sekretarz Rady Nadzorczej

Komisja Rewizyjna:

1. Andrzej Babiński – Przewodnicząca
2. Małgorzata Wróblewska-Siwiecka
3. Bożena Wis

Komisja Techniczno-Inwestycyjna:

1. Leszek Kamiński – Przewodniczący
2. Dorota Stasiłowicz
3. Rafał Kopczyński

Komisja Organizacyjno-Interwencyjna:

1. Krystyna Glapińska – Przewodniczący
2. Krystyna Piekarek
3. Grzegorz Berendt
Dokumenty Rady Nadzorczej

Ostatnio dodane protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej:

Protokół Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 25.01.2021
Protokół Rady Nadzorczej nr 2 z dnia 22.02.2021
Protokół Rady Nadzorczej nr 3 z dnia 29.03.2021
Protokół Rady Nadzorczej nr 4 z dnia 26.04.2021
Protokół Rady Nadzorczej nr 5 z dnia 17.05.2021
Protokół Rady Nadzorczej nr 6 z dnia 07.06.2021
Protokół Rady Nadzorczej nr 7 z dnia 05.07.2021
Protokół Rady Nadzorczej nr 8 z dnia 30.08.2021
Protokół Rady Nadzorczej nr 9 z dnia 27.09.2021
Protokół Rady Nadzorczej nr 10 z dnia 25.10.2021
Protokół Rady Nadzorczej nr 11 z dnia 15.11.2021

Wszystkie dokumenty Rady Nadzorczej są dostępne dla członków Spółdzielni po zalogowaniu do IOK (Internetowa Obsługa Klienta).

Dyżury Rady Nadzorczej

W związku z wprowadzonym stanem epidemii oraz rosnącym ryzykiem zakażenia wirusem COVID-19 dyżury członków Rady Nadzorczej w siedzibie Spółdzielni zostają zawieszone.

Pisma oraz wnioski można kierować do Rady Nadzorczej poprzez

e-mail: radanadzorcza@sm-orunia.pl

Istnieje również możliwość kontaktu telefonicznego z przedstawicielem Rady Nadzorczej, po uprzednim przekazaniu informacji na adres mailowy Rady Nadzorczej wraz z numerem telefonu – oddzwonimy.
W trosce o nasze wspólne zdrowie prosimy o zrozumienie i dostosowanie się do powyższych ustaleń.