Rada Nadzorcza

kadencji 2020-2023

Skład Rady Nadzorczej SM „ORUNIA” kadencji 2020-2023, wybranej na Walnym Zgromadzeniu Członków w dniu 03.09.2020r.:

1. Babiński Andrzej
2. Berendt Grzegorz
3. Bożena Wis
4. Glapińska Krystyna
5. Hryhorowicz Katarzyna
6. Kamiński Leszek
7. Kopczyński Rafał
8. Piekarek Krystyna
9. Stasiłowicz Dorota
10. Szurek Jan
11. Wróblewska-Siwiecka Małgorzata

Prezydium:

1. Jan Szurek – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Katarzyna Hryhorowicz – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Andrzej Babiński – Sekretarz Rady Nadzorczej

Komisja Rewizyjna:

1. Andrzej Babiński – Przewodnicząca
2. Małgorzata Wróblewska-Siwiecka
3. Bożena Wis

Komisja Techniczno-Inwestycyjna:

1. Leszek Kamiński – Przewodniczący
2. Dorota Stasiłowicz
3. Rafał Kopczyński

Komisja Organizacyjno-Interwencyjna:

1. Krystyna Glapińska – Przewodnicząca
2. Krystyna Piekarek
3. Grzegorz Berendt

HARMONOGRAM DYŻURÓW CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ
w godz. 17:30 - 18:00
w siedzibie Spółdzielni przy ul. Krzemowej 2
II piętro, pok. nr 1

1. Hryhorowicz Katarzyna - 04.04.2022r.
2. Kamiński Leszek - 19.04.2022r.
3. Kopczyński Rafał - 02.05.2022r.
4. Glapińska Krystyna - 16.05.2022r.
5. Piekarek Krystyna - 06.06.2022r.
6. Stasiłowicz Dorota - 20.06.2022r.
7. Szurek Jan - 04.07.2022r.
8. Wróblewska-Siwiecka Małgorzata - 18.07.2022r.
9. Wis Bożena - 01.08.2022r.
10. Babiński Andrzej - 22.08.2022r.

Pisma oraz wnioski można kierować do Rady Nadzorczej poprzez

e-mail: radanadzorcza@sm-orunia.pl

Dokumenty Rady Nadzorczej

Ostatnio dodane protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej:

Protokół Rady Nadzorczej nr 9 z dnia 27.09.2021r.
Protokół Rady Nadzorczej nr 10 z dnia 25.10.2021r.
Protokół Rady Nadzorczej nr 11 z dnia 15.11.2021r.
Protokół Rady Nadzorczej nr 12 z dnia 13.12.2021r.

Rok 2022:

Protokół Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 24.01.2022r.
Protokół Rady Nadzorczej nr 2 z dnia 28.02.2022r.
Protokół Rady Nadzorczej nr 3 z dnia 28.03.2022r.
Protokół Rady Nadzorczej nr 4 z dnia 25.04.2022r.
Protokół Rady Nadzorczej nr 5 z dnia 23.05.2022r.
Protokół Rady Nadzorczej nr 6 z dnia 06.06.2022r.
Protokół Rady Nadzorczej nr 7 z dnia 04.07.2022r.

Wszystkie dokumenty Rady Nadzorczej są dostępne dla członków Spółdzielni po zalogowaniu do IOK (Internetowa Obsługa Klienta).