Rada Nadzorcza

kadencji 2023-2026

Skład Rady Nadzorczej SM „ORUNIA” kadencji 2020-2023, wybranej na Walnym Zgromadzeniu Członków w dniu 12.06.2023r.:

1. Andrzej Babiński
2. Lucyna Berendt
3. Michał Burzycki
4. Krystyna Glapińska
5. Leszek Kamiński
6. Wiesław Niechwiedowicz
7. Krystyna Piekarek
8. Tomasz Sawicki
9. Małgorzata Wróblewska-Siwiecka

Prezydium:

1. Leszek Kamiński - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Wiesław Niechwiedowicz - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Andrzej Babiński - Sekretarz Rady Nadzorczej

Komisja Rewizyjna:

1. Małgorzata Wróblewska-Siwiecka – Przewodnicząca
2. Andrzej Babiński
3. Wiesław Niechwiedowicz

Komisja Techniczno-Inwestycyjna:

1. Tomasz Sawicki - Przewodniczący
2. Michał Burzycki
3. Leszek Kamiński

Komisja Organizacyjno-Interwencyjna:

1. Krystyna Glapińska - Przewodnicząca
2. Lucyna Berendt
3. Krystyna Piekarek

HARMONOGRAM DYŻURÓW CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ
w godz. 17:30 - 18:00
w siedzibie Spółdzielni przy ul. Krzemowej 2
II piętro, pok. nr 1

03.07.2023 - Wiesław Niechwiedowicz
17.07.2023 - Lucyna Berendt
07.08.2023 - Michał Burzycki
21.08.2023 - Małgorzata Wróblewska-Siwiecka
04.09.2023 - Leszek Kamiński
18.09.2023 - Andrzej Babiński
02.10.2023 - Krystyna Piekarek
16.10.2023 - Tomasz Sawicki
06.11.2023 - Krystyna Glapińska
20.11.2023 - Andrzej Babiński
04.12.2023 - Lucyna Berendt
18.12.2023 - Michał Burzycki

Pisma oraz wnioski można kierować do Rady Nadzorczej poprzez

e-mail: radanadzorcza@sm-orunia.pl

Dokumenty Rady Nadzorczej


Protokół Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 23.01.2023r.
Protokół Rady Nadzorczej nr 2 z dnia 20.02.2023r.
Protokół Rady Nadzorczej nr 3 z dnia 27.03.2023r.
Protokół Rady Nadzorczej nr 4 z dnia 24.04.2023r.
Protokół Rady Nadzorczej nr 5 z dnia 22.05.2023r.
Protokół Rady Nadzorczej nr 6 z dnia 05.06.2023r.
Protokół Rady Nadzorczej nr 7 z dnia 19.06.2023r.
Protokół Rady Nadzorczej nr 8 z dnia 03.07.2023r.
Protokół Rady Nadzorczej nr 9 z dnia 28.08.2023r.
Protokół Rady Nadzorczej nr 10 z dnia 25.09.2023r.
Protokół Rady Nadzorczej nr 11 z dnia 23.10.2023r.

Wszystkie dokumenty Rady Nadzorczej są dostępne dla członków Spółdzielni po zalogowaniu do IOK (Internetowa Obsługa Klienta).