Ogłoszenia / Komunikaty

Przetarg na zakup oraz wdrożenie Zintegrowanego
Systemu Informatycznego w Spółdzielni.

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „ORUNIA” w Gdańsku, ul. Krzemowa 2   ogłasza przetarg otwarty na zakup oraz wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (oprogramowania) w Spółdzielni. Oferty prosimy składać do dnia 29.06.2020r. do godz. 1400 w sekretariacie Spółdzielni, przy ul. Krzemowej 2  (II p.). Otwarcie ofert – 29.06.2020 r. o godz. 1500 w siedzibie Spółdzielni. Specyfikacja Istotnych Warunków […]