Informacja dla mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej „ORUNIA” dotycząca zużycia energii cieplnej w 2021 roku.

Szanowni Państwo,                               

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Orunia” informuje, że zaplanowane w 2021 roku koszty zakupu ciepła (prognozowane w oparciu o obowiązujące zasady ustalania wielkości zużycia ciepła na podstawie średnich zużyć z ostatnich trzech sezonów) zostały przekroczone. Informujemy, że sezon grzewczy w 2021r. był najdłuższy z ostatnich 3 lat i trwał 253 dni, również wartość średniej temperatury zewnętrznej była najniższa od 3 lat i wyniosła 4,39℃.

Sezon grzewczy w pierwszej połowie roku zakończył się 31.05.2021r., a w drugiej połowie, zaczął się 21.09.2021r. Progi temperaturowe, przy których ogrzewanie się załączało ustawione były na poziomie włączania/wyłączania 14-16℃.

Podstawą do obciążenia Spółdzielni za zużyte ciepło jest ilość zużytej energii oraz stawki wynikające z „Taryf opłat” – GPEC i PGE ZEC „Wybrzeże” Gdańsk zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

W roku 2021 ilość zużytej energii cieplnej w stosunku do 2020r. roku była wyższa o 21,8%, natomiast koszty zakupu były większe o 23,9%. Wyższe koszty zakupu energii cieplnej wynikają ze wzrostu opłat za dostarczaną energię cieplną przez EC „Wybrzeże” i GPEC odpowiednio o 16% i 7,5% oraz z większego zużycia energii (GJ) (długi sezon grzewczy i niższe temperatury w stosunku do poprzednich lat).

Z uwagi na ciągły wzrost kosztów energii cieplnej, niezależny od Spółdzielni, pragniemy przypomnieć, że na racjonalne wykorzystanie energii cieplnej i utrzymanie kosztów na niższym poziomie ma wpływ stosowanie takich zasad jak:

  1. Przewietrzanie mieszkań wykonywane przy zakręconych zaworach termostatycznych na grzejnikach i otwartych na krótki okres maksymalnie szeroko skrzydłach okiennych.
  2. Przykręcanie zaworów termostatycznych w pomieszczeniach, z których chwilowo nie korzystamy np. na czas wyjścia do pracy.
  3. Ograniczenie temperatur na klatkach schodowych, zamykanie okien piwnicznych i w pomieszczeniach gospodarczych.
  4. Nie przegrzewanie mieszkań ponad rzeczywiste potrzeby w tym w okresie nocy.
  5. Utrzymanie pełnej sprawności grzejników poprzez nie zasłanianie i nie zabudowywanie ich różnymi osłonami.