W związku z przystąpieniem przez Biuro Rozwoju miasta Gdańska do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ORUNIA-GÓRNA skwer przy ul. Emilli Hoene zapraszamy mieszkańców do udziału w dyskusji publicznej na temat planu.

 

Dyskusja odbędzie się w dniu 10 luty (czwartek) 2022 roku o godzinie 17:00. Dyskusja publiczna, nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

 

Więcej na stronie BRG:

 

https://www.brg.gda.pl/wydarzenia/1485-dyskusja-publiczna-orunia-gorna-skwer-przy-ulicy-emilii-hoene

 

Rejestracja:

 

https://www.brg.gda.pl/plany/plan/orunia-gorna-skwer-przy-ulicy-emilii-hoene

 

Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi aspektów technicznych związanych z dyskusją prowadzoną z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, zamieszczonymi pod w/w linkiem:

 

– Link rejestracyjny do udziału w dyskusji publicznej

– Informacja dotycząca formy i zasad udziału w dyskusji publicznej

– Wymagania techniczne dotyczące udziału w konsultacjach

– Instrukcja dołączania podczas dyskusji publicznej

– Instrukcja obsługi aplikacji

– Klauzula informacyjna dotycząca zdalnej dyskusji publicznej