W dniach 22-23 stycznia 2024 r. obradował VII Kongres Spółdzielczości z udziałem  delegatów wybranych w ponad 10 tysiącach spółdzielni różnych branż działających w Polsce.  Delegatem Naszej Spółdzielni którego wybrało Walne Zgromadzenie był p. Jan Szurek.

W uroczystym otwarciu Kongresu uczestniczyli  przedstawiciele władz państwowych m.in. Wicemarszałek Sejmu RP Piotr Zgorzelski, Minister Nauki Dariusz Wieczorek, Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski  a także parlamentarzyści: posłanka Krystyna Skowrońska, senatorowie Krzysztof Kwiatkowski i Waldemar Witkowski  oraz przedstawiciele organizacji gospodarczych. W otwarciu Kongresu uczestniczyli także przedstawiciele świata nauki – w tym współpracujących ze spółdzielczością wyższych uczelni – oraz zasłużeni działacze ruchu spółdzielczego.

Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego VII Kongresu Spółdzielczości Jerzy Jankowski, przedstawiając główne cele Kongresu, do których należy ocena stanu spółdzielczości w Rzeczypospolitej Polskiej oraz warunków i możliwości jej rozwoju, uchwalenie zasad finansowania działalności Krajowej Rady Spółdzielczej przez organizacje spółdzielcze, a także wybór członków Zgromadzenia Ogólnego KRS. Następnie wybrano Przewodniczącego Kongresu – funkcję tę powierzono Leszkowi Klonowskiemu, prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Jedność” w Ostródzie – a także 9-osobowe Prezydium Kongresu.

Relacja z Kongresu zamieszczona jest na stronie internetowej Krajowej Rady Spółdzielczej – Relacja