W czwartek 15 lutego br. w siedzibie Spółdzielni odbyło się spotkanie z przedstawicielem I Komisariatu Policji p. aspirantem Bałdygą, w którym uczestniczyli Członkowie Rady Nadzorczej, Zarząd oraz pracownicy Spółdzielni.

Tematem narady było omówienie zagadnień związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańców w związku z powtarzającymi się incydentami agresywnych zachowań dzików na terenie osiedla.
W ocenie uczestników spotkania skala zagrożeń rośnie z uwagi na brak zdecydowanych działań w celu ograniczenia populacji tych zwierząt w sytuacji, gdy powiększa się grono osób, które dokarmiają dziki w pobliżu budynków mieszkalnych.

Najlepszym tego przykładem było zdarzenie z początku roku, gdy dzik zaatakował jedną z mieszkanek Spółdzielni, na skutek czego Pani doznała obrażeń ciała. Z analizy przypadku wynika, że dzik „skoczył” na poszkodowaną w czasie, gdy przechodziła w pobliżu miejsca, gdzie od pewnego czasu „ktoś” wykładał karmę. Na osiedlu doszło również do innego zdarzenia przy budynku Platynowa 16 gdzie dzik „zaatakował” matkę spacerującą z dzieckiem i w czasie ucieczki wózek się wywrócił a maluch z niego wypadł. Na szczęście dziecku nie stała się krzywda ale mamie i maluchowi zapewne pozostała trauma po zdarzeniu.

Biorąc pod uwagę skalę podobnych incydentów, dzielnicowy wystąpił z inicjatywą dot. wysłania przez sąsiadujące Spółdzielnie wystąpień do Rady Miasta ws. wzmocnienia i przywrócenia regulacji prawnych w formie stosownej uchwały RM, która usankcjonuje zakaz dokarmiania dzikiej zwierzyny na terenie zamieszkałym i pozwoli na skuteczne nakładanie mandatów karnych na osoby dokarmiające dziki w pobliżu budynków. Obecnie według opinii licznych osób przyczyną niebezpiecznych zachowań dzików wobec ludzi jest m.in. dokarmianie, które powoduje, że dziki zasiedlają coraz częściej osiedlowe trawniki i zarośla i „wymuszają” dokarmianie także od osób, które tego nie robią.

Pomimo licznych akcji informacyjnych ze strony Spółdzielni i miasta „aktywiści” przyzwyczaili zwierzęta do tego, że w określonych godzinach i miejscach (często tuż przy budynkach mieszkalnych) wykładają karmę.

Zarząd SM Orunia