SM Orunia informuje, że rozstrzygnięto ogłoszone przetargi na wykonanie robót i wybrano wykonawców:

1. Remont elewacji – firma „ThermAll” Jarosław Puciata z siedzibą przy ul. F. Hynka 18/136, 80-465 Gdańsk,

2. Roboty dekarskie – firma „BBR COMPANY” SP. z o.o. ul. Trakt św. Wojciecha 215B26 80-017 Gdańsk,

3. Drobne roboty budowlane – „ADOM” Usługi Ogólnobudowlane Adam Monasterski, ul. Kolorowa 7/47, 80-180 Gdańsk.

Zarząd SM „Orunia”