Szanowni Mieszkańcy,

W imieniu Rady Nadzorczej przedkładam do konsultacji projekt Regulaminu użytkowania ogródków przydomowych w Spółdzielni Mieszkaniowej ORUNIA.

Zachęcam wszystkich Państwa do zapoznania się z zamieszczonym projektem oraz zgłaszanie swoich uwag do dnia 15.11.2022r. na adres e-mail: rada nadzorcza@sm-orunia.pl lub pisemnie w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Krzemowa 2.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jan Szurek

Regulamin użytkowania ogródków przydomowych w Spółdzielni Mieszkaniowej ORUNIA