Komunikat dla mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej „ORUNIA” w sprawie spotkania dotyczącego kart parkingowych obowiązujących na drogach wewnętrznych Spółdzielni.

W imieniu Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółdzielni zapraszamy mieszkańców Naszego Osiedla do wzięcia udziału w spotkaniu, które odbędzie w dniu 07.11.2022r. (poniedziałek) o godzinie 18:00 w Klubie Osiedlowym „KOS” (ulica Krzemowa 2 – I piętro).

Przedmiotem dyskusji będą sprawy związane z funkcjonowaniem kart parkingowych na terenie naszego osiedla oraz skutecznością ich egzekwowania.

Informujemy, że na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele Straży Miejskiej oraz Komisariatu Policji I w Gdańsku Oruni.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jan Szurek

Prezes Zarządu
Andrzej Różański