W trosce o poprawę mikroklimatu oraz po to, by zwiększyć bioróżnorodności w mieście, miejska spółka Gdańskie Wody realizuje projekt pt. „Miasto owaDOM”. Celem projektu jest zwiększenie świadomości mieszkańców województwa pomorskiego na temat roli pszczół samotnic w ekosystemie. W ramach tego projektu na terenie Gdańska powstały domki dla owadów, które dla pszczół i innych owadów są miejscami odpoczynku.

Jednym z elementów projektu jest zwiększenie świadomości mieszkańców Gdańska dot. znaczenia i roli owadów w miejskim ekosystemie. Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, populacja pszczół znacząco się zmniejszyła na skutek stosowania trujących pestycydów, wycinki zieleni w tym drzew i krzewów, czy nadmierne koszenie trawników i łąk.

Bez pszczół i owadów, nie będzie roślin, bez roślin nie będzie owoców i warzyw, a bez nich nie będzie Nas.

List

Plakat