Szanowni Mieszkańcy,

Z okazji obchodów 40-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej „ORUNIA” Rada Nadzorcza oraz Zarząd ogłaszają konkursy, wraz z nagrodami rzeczowymi, dla mieszkańców Spółdzielni:

1. Konkurs plastyczny „Mój dom-moje osiedle” dla dzieci w kategoriach wiekowych:

a) dzieci przedszkolne,
b) dzieci z klas I-III szkół podstawowych,
c) dzieci z klas IV-VIII szkół podstawowych,

Prace należy składać do dnia 15.06.2023 r. w Klubie osiedlowym „KOS” wraz ze zgodą opiekuna prawnego,

2. Konkurs fotograficzny „Nasze osiedle w moich oczach – ulubione miejsca” dla młodzieży w wieku 15-21 lat. Prace wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na udział w konkursie należy przesyłać na adres e-mail: sekretariat@sm-orunia.pl

3. Konkurs „Najładniejszy Balkon i Ogródek Przydomowy”. Karty zgłoszenia wraz ze zdjęciami balkonu/ogródka należy składać do dnia 15.07.2023r. w siedzibie Spółdzielni lub przesyłać na adres e-mail: sekretariat@sm-orunia.pl.

Szczegółowe zasady konkursów zawarte są w Regulaminach konkursów dostępnych na stronie internetowej Spółdzielni oraz w siedzibie Spółdzielni przy ul. Krzemowej 2.

Rada Nadzorcza oraz Zarząd
SM ORUNIA