Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ORUINIA” w Gdańsku informuje, ze na podstawie §108 ust. 2 pkt 6 Statutu Spółdzielni zwołuje na dzień l0 czerwca 2024r. (poniedziałek) Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w Szkole Podstawowej Nr 19 w Gdańsku przy ul.Emilii Hoene 6 o godz. 18:00 (sala gimnastyczna).

Ponadto informujemy, że w IOK w katalogu Dokumenty/WZCz – 2024 materiały zostały udostępnione następujące dokumenty:

WZCz 2024 1. Sprawozdanie za 2023r. oraz Sprawozdanie finansowe.pdf
WZCz 2024 2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej.pdf
WZCz 2024 3. Wieloletni Program remontów i dociepleń budynków.pdf
WZCz 2024 4. Korekta Długofalowego Planu Remontów na lata 2022-2026.pdf
WZCz 2024 5. Projekty Uchwał.pdf
WZCz 2024 6. Informacja dot. projektów uchwał zgłoszonych przez członków Spółdzielni.pdf

WZCz 2024 - zawiadomienie