Szanowni Państwo,

Rozpoczęliśmy kolejny sezon grzewczy i często mieszkańcy zgłaszają związane z tym „uciążliwości” m.in. zapowietrzone grzejniki, zawilgocenia mieszkania, „bulgotanie” w rurach czy też odczuwalnie niższą temperaturę pomieszczenia pomimo tego, że zawory w grzejnikach są „odkręcone”. Większość tych zdarzeń zależy od indywidualnej oceny lokatora i można ich uniknąć stosując kilka prostych zasad w naszym codziennym użytkowaniu mieszkania. Zapewne są osoby, które podanych wcześniej „uciążliwości” nie zauważają, jednak niezależnie od tego warto wyrobić sobie pewne nawyki związane z prawidłowym korzystaniem z ogrzewania, które pozwalają na oszczędności, m.in. takie jak właściwe wietrzenie, lub utrzymywanie rozsądnych temperatur w mieszkaniu. Aby lepiej zrozumieć związek pomiędzy np. prawidłowym wietrzeniem a mniejszym zużyciem ciepła przedstawiamy poniżej informacje, które w tym będą pomocne.

Jak to działa?

 

Zawory termostatyczne są standardowym wyposażeniem naszej instalacji c.o. Dzięki ich stosowaniu możemy samodzielnie regulować temperaturę w pomieszczeniu a tym samym regulować zużycie ciepła w naszym mieszkaniu. Zawory grzejnikowe ograniczają przepływ wody przez grzejnik w momencie, gdy osiągnie on zadaną temperaturę.
Wprawdzie na głowicy nie oznaczono temperatury, ale wybierając odpowiednią cyfrę na pokrętle wybieramy niejako żądaną temperaturę w pomieszczeniu. Każdy zawór grzejnikowy składa się dwóch elementów tj. zaworu oraz głowicy termostatycznej. Widoczne na głowicy termostatycznej cyfry mają odniesienie do konkretnej temperatury powietrza, które ją otacza np. od 6oC do 28oC, jak na rysunku.
Korzystając z zaworów na grzejnikach możemy utrzymywać optymalny komfort cieplny w mieszkaniu, któremu odpowiadają podane niżej temperatury powietrza:

• W ciągu dnia 20 – 21 oC
• W ciągu nocy 17 – 18 oC
• W łazience 23 – 25 oC

Jak żyć komfortowo i oszczędzać?

Pamiętajmy, aby zmniejszyć nastawę głowicy w pomieszczeniach, w których rzadko przebywamy lub w pomieszczeniach, w których jest dodatkowe źródło ciepła jak np. kuchnia w momencie, gdy gotujemy. To pozwoli nam zmniejszyć zużycie ciepła tam, gdzie jest go chwilowo za dużo. Jednocześnie pamiętajmy również, aby nie przekraczać temperatur optymalnego komfortu cieplnego podanych wcześniej. Należy jednak wszystko robić z rozsądkiem. Nie obniżajmy nadmiernie temperatury, gdyż ponowne nagrzanie pomieszczeń może pochłonąć więcej ciepła niż uzyskaliśmy „oszczędności”.

Dlaczego powinniśmy wietrzyć mieszkanie zimą?

Świeże powietrze w mieszkaniu to dobre samopoczucie, lepsza koncentracja i spokojny sen. Odpowiednie wietrzenie jest również konieczne w celu usuwania nadmiaru wilgoci, która powstaje w trakcie gotowania mycia, suszenia prania, itd.. Właściwy poziom wilgotności w mieszkaniu to 40 – 60 % i może go zapewnić jedynie dobra wentylacja pomieszczeń.
Warto zapamiętać, że im wyższa wilgotność powietrza tym więcej ciepła potrzebujemy do ogrzania mieszkania. Na zwiększenie zawilgocenia mieszkań dodatkowy wpływ ma także zbyt szczelna stolarka okienna i niedrożna wentylacja grawitacyjna.

 

Jak właściwie wietrzyć?

Dobrym sposobem na wymianę powietrza w mieszkaniu jest krótkie, ale intensywne wietrzenie 2 razy w ciągu dnia np. rano i wieczorem przed spaniem. Pamiętajmy, aby przed otwarciem okien zakręcić zawory termostatyczne przy grzejnikach. Jeżeli tego nie zrobimy to chłodne powietrze spowoduje, że grzejnik zacznie niepotrzebnie grzać pomieszczenie. Wietrzenie powinno trwać, co najmniej 5-10 minut i warto wtedy otworzyć inne okna powodując lekki przeciąg, co przyspieszy wymianę powietrza. Po zamknięciu okien możemy z powrotem nastawić zawory termostatyczne na poprzednią pozycję.

Zasłaniać czy nie zasłaniać?

Zimowe słońce jest istotnym źródłem dodatkowego ciepła, więc nie zasłaniajmy okien na czas, w którym np. jesteśmy w pracy. Jednak nocą warto zasłonić rolety czy żaluzje ograniczając w ten sposób straty ciepła przez okna. Pamiętajmy jednocześnie o tym, aby zasłonami lub firanami nie przysłaniać grzejników. W najczęściej stosowanych grzejnikach ciepło oddawane jest przez konwekcję oraz promieniowanie. Wiele osób dla poprawienia estetyki wnętrza zasłania grzejniki, co powoduje słabszą cyrkulację powietrza a tym samym konwekcję. Spadek sprawności grzejnika może wynieść do 15%. Podobne skutki powodują także długie firany i zasłony i wysokie meble stojące blisko grzejników gdyż ciepło przenika wtedy do ściany. Starajmy się, więc zostawiać wolną przestrzeń przed grzejnikiem, aby ciepło mogło przepływać swobodnie. W celu ograniczenia wnikania ciepła do ściany i poprawy jego emisji do wnętrza pomieszczeń możemy także zamontować maty grzejnikowe odbijające ciepło.

Opisane powyżej zagadnienia nie wyczerpują możliwych do wykonania działań dla uzyskania oszczędności w kosztach ogrzewania. Zapraszamy wszystkich Państwa do współpracy w sprawie racjonalnego gospodarowania energią cieplną i zachęcamy do stosowania podstawowych zasad oszczędnego korzystania z ogrzewania.

W tym celu należy zastosować się do poniższych wskazówek:

– nie otwierać okien na klatkach schodowych i w piwnicach,
– pamiętać o zamykaniu drzwi wejściowych do budynku,
– nie doprowadzać do nadmiernego wychładzania mieszkań,
– zakręcać zawory termostatyczne grzejników w suszarniach, gdy z nich nie korzystamy,
– wietrzyć mieszkanie przy szeroko otwartym oknie w krótkim czasie, tj. około 5-10 minut,
– zakręcać zawory termostatyczne na pół godziny przed wietrzeniem mieszkania,
– we własnym zakresie kontrolować zużycie ciepła w mieszkaniach,
– sprawdzać sprawność zaworów termostatycznych,
– nie zastawiać grzejników, aby nie hamować cyrkulacji powietrza,
– nie suszyć wypranej odzieży bezpośrednio na grzejnikach,
– w przypadku zapowietrzenia grzejników należy odkręcać zawory, co umożliwi konserwatorom skuteczne odpowietrzenie całej instalacji.