Spółdzielnia Mieszkaniowa „ORUNIA” informuje, że w dniu

28.12.2022r. (środa) w godzinach 8:00-16:00 w budynku Uranowa 1

nastąpi regulacja pionów centralnego ogrzewania. W związku z powyższym prosimy właścicieli lokali mieszkalnych, w których znajdują się zawory odcinające o udostępnienie swoich komórek piwnicznych oraz pomieszczeń wspólnego użytku w/w terminie. Poniżej podajemy numery komórek piwnicznych oraz pomieszczeń wspólnego użytku, w których znajdują się zawory:

1, 2, 3, 16, 22, 28, 29, 35, 37, 40, pomieszczenia gospodarcze pod schodami, suszarnie oraz wózkarnie.

Prace wykona firma GDAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. ul. Słowackiego 159b, 80-298 Gdańsk.