Główny Urząd Statystyczny, Narodowy Bank Polski oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki zaprasza do udziału w badaniach pt. Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podrógus_2023_3 kwżach w 2023r.