Do serwisu PRAWO/REGULAMINY został dodany zaktualizowany Regulamin rozliczania kosztów energii elektrycznej dla garaży w zespołach garażowych będących w zasobach lub zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej „ORUNIA” w Gdańsku – tekst jednolity uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 25.09.2023r.