Szanowni Mieszkańcy,

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ORUNIA” informuje, iż w dniu 23.01.2023r. podjął Uchwałę nr 3/2023 dotyczącą wprowadzenia systemu powiadomień, za pośrednictwem wiadomości SMS, członków Spółdzielni oraz jej mieszkańców o występujących w Spółdzielni awariach infrastruktury oraz wystąpienia zdarzeń planowanych lub nagłych.

Mieszkańcy Spółdzielni, którzy nie wyrażają zgody na otrzymywanie wyżej wymienionych powiadomień, proszeni są o dostarczenie do Spółdzielni oświadczenia o niewyrażeniu zgody na otrzymywanie powiadomień na wskazany w Spółdzielni numer telefonu.