Prawo

AKTY PRAWNE Prawo spółdzielcze – USTAWA z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze, Dz.U. 1982...

Statut

STATUT STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ORUNIA” W GDAŃSKU Tekst jednolity uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków w...