Wiadomości

Informacja dla mieszkańców na temat koszenia
terenów zielonych w 2020 roku

Mając na uwadze sytuację hydrologiczną panującą w kraju oraz zalecenia władz miasta Gdańska, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,ORUNIA” informuje, że w celu walki z suszą, koszenie trawników w zasobach Spółdzielni będzie ograniczone do terenów obejmujących głównie nieruchomości mieszkaniowe. Całkowite zaprzestanie koszenia mogłoby doprowadzić do znacznego zniszczenia trawników, nasilenia się alergii u mieszkańców oraz do wzrostu populacji […]

INSTRUKCJA WEJŚCIA DO LOKALU MIESZKALNEGO NA WYPADEK WYSTĄPIENIA USTERKI

Pracownicy działu technicznego powinni: zapytać użytkownika lokalu czy przebywa na kwarantannie; jeśli, którykolwiek z domowników przebywa na kwarantannie usterka zostanie naprawiona po zakończeniu okresu izolacji. Do tego czasu lokator winien zabezpieczyć usterkę własnym kosztem i staraniem; w przypadku braku w/w sytuacji należy umówić godzinę wizyty konserwatorów, natomiast użytkownika/ów lokalu powiadomić o niezwłocznej potrzebie przewietrzenia mieszkania; […]

Telefoniczne badania ankietowe

Urząd Statystyczny w Gdańsku ul.Danusi 4, 80-434 Gdańsk Tel. (58) 768-31-00 e-mail: sekretariatusgdk@stat.gov.pl Szanowni Państwo, Na terenie Państwa Spółdzielni w niektórych losowo wybranych mieszkaniach będą realizowane telefoniczne badania ankietowe prowadzone przez pracownika Urzędu Statystycznego w Gdańsku. Zakres czasowy badań ankietowych obejmuje II kwartał 2020r. Pracownika realizującego badania ankietowe można zweryfikować telefonicznie. Prosimy o aktywny udział […]

Pomoc sąsiedzka

Szanowni Mieszkańcy, W tym trudnym czasie, gdy epidemia zmusza Nas do zmiany zwyczajów i ograniczania aktywności czy wręcz pozostawania w domach zwracamy się do wszystkich Państwa o wykazanie się wrażliwością na potrzeby swoich sąsiadów. Są zapewne wokół nas osoby niesamodzielne, dla których wyjście z mieszkania jest niemożliwe z uwagi na wiek, chorobę lub inne przyczyny […]

Kouminkat w/s koronawirus

W związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ORUNIA” prosi o ograniczenie kontaktów osobistych w biurze Spółdzielni. Wszelkie informacje oraz zgłoszenia przyjmowane będą telefonicznie pod nr tel.: centrala 58 306 71 05, 58 306 74 56, 58 306 74 57, administracja – 58 306 7l 14, lub poprzez e-mail: sekretariat@sm-orunia.pl. W trosce o […]

Powitanie

Szanowni Państwo, Mieszkańcy SM „Orunia” W wyniku ogłoszonego w 2019 r. otwartego konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Orunia”, po przeprowadzeniu dwuetapowej kwalifikacji, w tajnym głosowaniu Rada Nadzorcza powołała mnie z dniem 01 stycznia 2020 r. na to stanowisko. W dniu 2 stycznia rozpocząłem pracę w Spółdzielni i zapoznaję się z jej strukturą, procedurami i […]

Ustawowe przeglądy wentylacji i instalacji gazowej

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ORUNIA” informuje, że w okresie od 04 do 18 listopada 2019r. odbędą się ustawowe przeglądy wentylacji i instalacji gazowej w zasobach Spółdzielni.

Dostęp do telewizji, Internetu oraz telefonu na terenie Spółdzielni

1. Telewizja naziemna – dostępne programy telewizji cyfrowej Z nadajnika w Chwszczynie (oraz MUX-3 z Jaskowej Kopy) można odbierać 29 kanałów tv: MUX-1 kanał 37 częstotliwość 602MHz, polaryzacja: H (pozioma), moc 100kW MUX-2 kanał 35 częstotliwość 586MHz, polaryzacja: H (pozioma), moc 100kW MUX-3 kanał 48 częstotliwość 690MHz, polaryzacja: H (pozioma), moc 100kW MUX-8 kanał 6, […]

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ORUNIA” w Gdańsku informuje, iż Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni odbędzie się w dniu 18.06.2019r. o godz. 18:00 w Szkole Podstawowej Nr 19 w Gdańsku przy ul.Emilii Hoene  6.

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW SM „ORUNIA”
ODNOŚNIE PIELĘGNACJI ZIELENI OSIEDLOWEJ

Do Spółdzielni wpłynęły w ostatnim czasie skargi mieszkańców z uwagami odnośnie pielęgnacji zieleni osiedlowej. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ORUNIA” informuje, że wprowadzona przed kilkoma laty zmiana systemu pielęgnacji zieleni poprzez rezygnację z zatrudnienia stałego konserwatora zieleni i zlecania prac firmom zieleniarskim, przyniosła lepszy efekt – zieleń jest przycinana w krótkim czasie w uzgodnionym terminie i profesjonalnie.

Lokalizacja