Wiadomości

Powitanie

Szanowni Państwo, Mieszkańcy SM „Orunia” W wyniku ogłoszonego w 2019 r. otwartego konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Orunia”, po przeprowadzeniu dwuetapowej kwalifikacji, w tajnym głosowaniu Rada Nadzorcza powołała mnie z dniem 01 stycznia 2020 r. na to stanowisko. W dniu 2 stycznia rozpocząłem pracę w Spółdzielni i zapoznaję się z jej strukturą, procedurami i […]

Ustawowe przeglądy wentylacji i instalacji gazowej

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ORUNIA” informuje, że w okresie od 04 do 18 listopada 2019r. odbędą się ustawowe przeglądy wentylacji i instalacji gazowej w zasobach Spółdzielni.

Dostęp do telewizji, Internetu oraz telefonu na terenie Spółdzielni

1. Telewizja naziemna – dostępne programy telewizji cyfrowej Z nadajnika w Chwszczynie (oraz MUX-3 z Jaskowej Kopy) można odbierać 29 kanałów tv: MUX-1 kanał 37 częstotliwość 602MHz, polaryzacja: H (pozioma), moc 100kW MUX-2 kanał 35 częstotliwość 586MHz, polaryzacja: H (pozioma), moc 100kW MUX-3 kanał 48 częstotliwość 690MHz, polaryzacja: H (pozioma), moc 100kW MUX-8 kanał 6, […]

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ORUNIA” w Gdańsku informuje, iż Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni odbędzie się w dniu 18.06.2019r. o godz. 18:00 w Szkole Podstawowej Nr 19 w Gdańsku przy ul.Emilii Hoene  6.

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW SM „ORUNIA”
ODNOŚNIE PIELĘGNACJI ZIELENI OSIEDLOWEJ

Do Spółdzielni wpłynęły w ostatnim czasie skargi mieszkańców z uwagami odnośnie pielęgnacji zieleni osiedlowej. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ORUNIA” informuje, że wprowadzona przed kilkoma laty zmiana systemu pielęgnacji zieleni poprzez rezygnację z zatrudnienia stałego konserwatora zieleni i zlecania prac firmom zieleniarskim, przyniosła lepszy efekt – zieleń jest przycinana w krótkim czasie w uzgodnionym terminie i profesjonalnie.

Wybory do Rady Dzielnicy

Rada Nadzorcza oraz Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ORUNIA” w Gdańsku informują, iż w 2018 r. władze Miasta Gdańska powołały nową Dzielnicę Orunia Górna – Gdańsk Południe. Granica Dzielnicy przebiega od ul.Świętokrzyskiej do Obwodnicy Południowej obejmując osiedla na krańcu południowym Miasta Gdańska, w tym nasze osiedle Orunię Górną.
W dniu 24 marca 2019 r. odbędą się wybory do Rady Dzielnicy. W naszym okręgu kandydują 32 osoby na 15 miejsc w Radzie. Z naszego osiedla Orunia Górna kandyduje 11 osób. […]

Informacja dla mieszkańców dotycząca pojemników na gromadzenie odpadów

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ORUNIA informuje, że w dniu 04.10.2018 roku Gdański Zarząd Dróg i Zieleni poinformował Spółdzielnię, iż 7 wiat śmietnikowych wybudowanych po 01.10 1985 roku i znajdujących się obecnie w pasach drogowych gminy miasta Gdańsk (ul. Uranowa, Dominika, Hoene i Rozrażewskiego), wymaga usunięcia lub uiszczania opłat za zajęcie pasa drogowego. Po ponownym przeanalizowaniu przez […]

Remont ul. Uranowej – komunikat

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ORUNIA” informuje, że zgodnie z informacją uzyskaną od wykonawcy robót drogowych, remont ulicy Uranowej  na odcinku Platynowa – Krzemowa wykonywany na zlecenie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, ma zostać zakończony do dnia 30.04.2019r.

Nowy Statut SM „Orunia”

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ORUNIA” w Gdańsku informuje, iż w dniu 06.08.2018r. w Sądzie Rejonowym w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego został zarejestrowany Statut Spółdzielni. Nowy Statut Spółdzielni jest dostępny na stronie internetowej Spółdzielni (po zalogowaniu do IKLa w zakładce „DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI”) lub do odbioru w siedzibie Spółdzielni przy ul.Krzemowej 2.

Informacja RODO

Informacja do osób posiadających tytuły prawne do lokali w SM „ORUNIA”.

Lokalizacja