W związku z pandemią COVID-19 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ORUNIA” informuje, że wszystkie sprawy można załatwiać bezpośrednio w Spółdzielni po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Wszelkie bieżące sprawy oraz zgłoszenia przyjmowane będą w następujący sposób:

1. Telefonicznie: centrala (58) 306-71-05 (czynsze–wew. 23, dział członkowski–wew. 15, administracja wew. 35), dział techniczny – (58) 306-71-14,
2. Poprzez e-mail: sekretariat@sm-orunia.pl

Informujemy jednocześnie, że zostają ograniczone do minimum wejścia pracowników do mieszkań. Wejście do mieszkania może nastąpić tylko w sytuacji awaryjnej, wymagającej pilnej interwenci z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub uszkodzenie mienia.
W trosce o zdrowie Państwa prosimy o zrozumienie i dostosowanie się do powyższych zaleceń.