W związku z wykrytym przypadkiem zakażenia wirusem COVID-19 pracownika Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ORUNIA” informuje, że wstrzymuje do odwołania bezpośrednie wizyty w biurze Spółdzielni.
Wszelkie bieżące sprawy oraz zgłoszenia przyjmowane będą telefonicznie: centrala (58) 306-71-05 (czynsze 23, dział członkowski 15, administracja 35), dział techniczny – (58) 306-71-14, oraz e-mail: sekretariat@sm-orunia.pl

W trosce o zdrowie Państwa prosimy o zrozumienie i dostosowanie się do powyższych zaleceń.

Informujemy jednocześnie, że zostają ograniczone do minimum wejścia pracowników do mieszkań. Wejście do mieszkania może nastąpić tylko w sytuacji awaryjnej, wymagającej pilnej interwenci z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub uszkodzenie mienia.