W związku ze stwierdzonym przypadkiem zachorowania na COVID-19 wśród pracowników Spółdzielni oraz rosnącym ryzykiem zakażenia wirusem, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ORLINIA” zawiesza do dnia 3l.12.202lr. przyjmowanie interesantów w biurach Spółdzielni.

 

Wszelkie bieżące sprawy oraz zgłoszenia przyjmowane będą w następujący sposób:

 

  1. Telefonicznie pod nr tel.:

 

centrala (58) 306-71-05, (58) 306-74-56, (58) 306-74-57

 – czynsze – numer wewnętrzny 23,

 – dział członkowski – numer wewnętrzny 15,

 – administracja numer wewnętrzny 35

dział techniczny – (58) 306-71-14,

 

  1. Poprzez e-mail: sekretariat@sm-orunia.pl lub wrzucenie pisma do skrzynki odbiorczej znajdującej się przed wejściem do budynku Spółdzielni przy ul.Krzemowej 2.
  2. Wizyta w biurze Spółdzielni będzie możliwa tylko w sytuacjach niezbędnych i wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu i umówieniu terminu.
  3. Wejście do lokalu mieszkalnego w przypadku wystąpienie awarii nastąpi na zasadach określonych w Instrukcji wejścia do lokalu mieszkalnego.

 

W trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników Spółdzielni prosimy o zrozumienie i dostosowanie się do powyższych zaleceń.

 

INSTRUKCJA WEJŚCIA DO LOKALU MIESZKALNEGO NA WYPADEK WYSTĄPIENIA USTERKI

 

Pracownicy działu technicznego powinni:

 

– zapytać użytkownika lokalu czy przebywa na kwarantannie;

– jeśli, którykolwiek z domowników przebywa na kwarantannie usterka zostanie naprawiona po zakończeniu okresu izolacji. Do tego czasu lokator winien zabezpieczyć usterkę własnym kosztem i staraniem;

– przypadku braku w/w sytuacji należy umówić godzinę wizyty konserwatorów, natomiast użytkownika/ów lokalu powiadomić o niezwłocznej potrzebie przewietrzenia mieszkania;

– wietrzenie winno odbywać się minimum 30-60 minut przed zaplanowaną wizytą konserwatorów (jeśli jest możliwość zaleca się wietrzenie na przestrzał) i winno trwać do czasu zakończenia prac naprawczych;

– zobowiązać lokatorów o zdezynfekowanie klamek drzwi wejściowych i drzwi wewnętrznych oraz miejsca wystąpienia usterki;

– poprosić użytkownika/ów lokalu o wskazanie konserwatorom miejsca usterki z zachowaniem odległości min. 2 metry i opuścić pomieszczenie.

 

Konserwatorzy powinni:

 

– przestrzegać zasad bezpiecznej odległości (min. 2 metry) od osób zamieszkujących lokal,

– założyć rękawiczki jednorazowe podczas wykonywania czynności i wyrzucić je po odbytej wizycie do kosza na odpady,

– założyć maseczkę ochronną oraz przyłbicę podczas wykonywania czynności i zdezynfekować je przy użyciu detergentów (maseczkę dodatkowo wyprasować),

– umyć ręce wodą z mydłem lub je zdezynfekować środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).

COVID19 KOMUNIKAT z dnia 29.11.2021

COVID19 Instrukcja wejścia do lokalu