Wiadomości

Wybory do Rady Dzielnicy

Rada Nadzorcza oraz Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ORUNIA” w Gdańsku informują, iż w 2018 r. władze Miasta Gdańska powołały nową Dzielnicę Orunia Górna – Gdańsk Południe. Granica Dzielnicy przebiega od ul.Świętokrzyskiej do Obwodnicy Południowej obejmując osiedla na krańcu południowym Miasta Gdańska, w tym nasze osiedle Orunię Górną.
W dniu 24 marca 2019 r. odbędą się wybory do Rady Dzielnicy. W naszym okręgu kandydują 32 osoby na 15 miejsc w Radzie. Z naszego osiedla Orunia Górna kandyduje 11 osób. […]

Informacja dla mieszkańców dotycząca pojemników na gromadzenie odpadów

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ORUNIA informuje, że w dniu 04.10.2018 roku Gdański Zarząd Dróg i Zieleni poinformował Spółdzielnię, iż 7 wiat śmietnikowych wybudowanych po 01.10 1985 roku i znajdujących się obecnie w pasach drogowych gminy miasta Gdańsk (ul. Uranowa, Dominika, Hoene i Rozrażewskiego), wymaga usunięcia lub uiszczania opłat za zajęcie pasa drogowego. Po ponownym przeanalizowaniu przez […]

Remont ul. Uranowej – komunikat

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ORUNIA” informuje, że zgodnie z informacją uzyskaną od wykonawcy robót drogowych, remont ulicy Uranowej  na odcinku Platynowa – Krzemowa wykonywany na zlecenie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, ma zostać zakończony do dnia 30.04.2019r.

Nowy Statut SM „Orunia”

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ORUNIA” w Gdańsku informuje, iż w dniu 06.08.2018r. w Sądzie Rejonowym w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego został zarejestrowany Statut Spółdzielni. Nowy Statut Spółdzielni jest dostępny na stronie internetowej Spółdzielni (po zalogowaniu do IKLa w zakładce „DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI”) lub do odbioru w siedzibie Spółdzielni przy ul.Krzemowej 2.

Informacja RODO

Informacja do osób posiadających tytuły prawne do lokali w SM „ORUNIA”.

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków oraz projekt Statutu

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ORUNIA” w Gdańsku informuje, że na podstawie § 125 ust. 2 pkt 6 Statutu Spółdzielni zwołuje na dzień 05.06.2018 r. Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w Szkole Podstawowej Nr 19 w Gdańsku przy ul. Emilii Hoene 6 o godz. 18:00. Zawiadomienie – Walne Zgromadzenie Członków 2018 Projekt zmian Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej […]

Budowa kortu tenisowego – Ankieta.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ORUNIA” informuje, że w Biurze Rozwoju Miasta Gdańska wyłożony został przed zatwierdzeniem Plan Miejscowy dla rejonu ulicy Platynowej i Czirenberga (obejmujący obecny teren rekreacyjno-sportowy). W planie tym zapisano możliwość budowy między innymi krytego kortu tenisowego. Mając na uwadze opinie mieszkańców, Spółdzielnia prosi o wypowiedzenie się czy jesteście Państwo za budową kortu tenisowego czy […]

Komunikat do mieszkańców posiadających odrębną własność lokalu

Z dniem 01.0.1.2016r. wprowadzono zmiany dotyczące podatku od nieruchomości (Dz.U.poz1045 z 2015r.). Zgodnie z art. 3 ust. 5 Ustawy o podatku i opłatach lokalnych właściciel lokalu ma obowiązek podatkowy od gruntu oraz od części budynków stanowiących nieruchomość wspólną. Podatek jest płatny bezpośrednio do Urzędu Gminy. Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości lub obiektu budowlanego […]

Debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa

KOMISARIAT I POLICJI W GDAŃSKU oraz SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ORUNIA ZAPRASZAJĄ MIESZKAŃCÓW na debatę społeczną dotyczącą bezpieczeństwa, oszustw na tzw. „wnuczka” czy „policjanta”

INFORMACJA !

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Orunia” informuje, że w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2016r. z naszego Osiedla zakwalifikowane do głosowania zostały dwa projekty:

1. Modernizacja schodów terenowych pomiędzy ulicami: Emilii Hoene i Granitową
2. Minibus na Oruni Górnej

Lokalizacja