Spółdzielnia Mieszkaniowa Orunia

Wiadomości

Protokół Nr 4/2015

z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „ORUNIA” w Gdańsku odbytego w dniu 28.04.2015r.

Protokół Nr 8/2015

z posiedzenia Zarządu SM „ORUNIA” w Gdańsku odbytego w dniu 17.04.2015r.

Zmiany porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ORUNIA” w Gdańsku informuje, że na podstawie § 125 ust. 2 pkt 6 Statutu Spółdzielni zwołuje na dzień 28.05 2015 r. Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 6 w Gdańsku przy ul.Emilii Hoene 6 o godz. 18:oo.

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ORUNIA” w Gdańsku informuje, że na podstawie § 125 ust. 2 pkt 6 Statutu Spółdzielni zwołuje na dzień 28.05 2015 r. Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 6 w Gdańsku przy ul.Emilii Hoene 6 o godz. 18oo.

Protokół Nr 7/2015

z posiedzenia Zarządu SM „ORUNIA” w Gdańsku odbytego w dniu 03.04.2015r.

Protokół Nr 3/2015

z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „ORUNIA” w Gdańsku odbytego w dniu 31.03.2015r.