Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków oraz projekt Statutu

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ORUNIA” w Gdańsku informuje, że na podstawie § 125 ust. 2 pkt 6 Statutu Spółdzielni zwołuje na dzień 05.06.2018 r. Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w Szkole Podstawowej Nr 19 w Gdańsku przy ul. Emilii Hoene 6 o godz. 18:00.