Telefoniczne badania ankietowe

Urząd Statystyczny w Gdańsku
ul.Danusi 4, 80-434 Gdańsk
Tel. (58) 768-31-00
e-mail: sekretariatusgdk@stat.gov.pl

Szanowni Państwo,

Na terenie Państwa Spółdzielni w niektórych losowo wybranych mieszkaniach będą realizowane telefoniczne badania ankietowe prowadzone przez pracownika Urzędu Statystycznego w Gdańsku.

Zakres czasowy badań ankietowych obejmuje II kwartał 2020r.
Pracownika realizującego badania ankietowe można zweryfikować telefonicznie.

Prosimy o aktywny udział w badaniu ankietowym

Potwierdzenie tożsamości ankietera:
Tel: 695 254 089; 695 255 968; 695 252 349

Gwarantujemy poufność udzielanych informacji. Dziękujemy Państwu za dotychczasową współpracę z naszymi ankieterami.

Więcej informacji o badaniach ankietowych: www.stat.gov.pl

słowa kluczowe: , ,