Archives

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW SM „ORUNIA”
ODNOŚNIE PIELĘGNACJI ZIELENI OSIEDLOWEJ

Do Spółdzielni wpłynęły w ostatnim czasie skargi mieszkańców z uwagami odnośnie pielęgnacji zieleni osiedlowej. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ORUNIA” informuje, że wprowadzona przed kilkoma laty zmiana systemu pielęgnacji zieleni poprzez rezygnację z zatrudnienia stałego konserwatora zieleni i zlecania prac firmom zieleniarskim, przyniosła lepszy efekt – zieleń jest przycinana w krótkim czasie w uzgodnionym terminie i profesjonalnie.