Archives

Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków

z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „ORUNIA” odbytego w dniu 03.09.2020r. Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „ORUNIA”, odbyło się w dniu 03.09.2020r. w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 19 w Gdańsku, przy ul. Emilii Hoene 6 w Gdańsku. Obrady rozpoczęły się  o godz. 18:00.   Ad. 1, 2 W imieniu Rady Nadzorczej SM „ORUNIA” […]