Archives

Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków

z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „ORUNIA” odbytego w dniu 03.09.2020r. Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „ORUNIA”, odbyło się w dniu 03.09.2020r. w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 19 w Gdańsku, przy ul. Emilii Hoene 6 w Gdańsku. Obrady rozpoczęły się  o godz. 18:00.   Ad. 1, 2 W imieniu Rady Nadzorczej SM „ORUNIA” […]

Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków

z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „ORUNIA” odbytego w dniu 18.06.2019r.

Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków

Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „ORUNIA” odbytego w dniu 05.06.2018 r.

Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków

Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „ORUNIA” odbytego w dniu 08.06.2017 r.

Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków

Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „ORUNIA” odbytego w dniu 24.05.2016r.

Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków

z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „ORUNIA” odbytego w dniu 28.05.2015r.

Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków

Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „ORUNIA” odbytego w dniu 03.06.2014r.

Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków

Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „ORUNIA” odbytego w dniu 04.06.2013r.

Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków

Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „ORUNIA” odbytego w dniu 05.06.2012r.