Archives

Protokół Nr 12/2020

Z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „ORUNIA” w Gdańsku odbytego w dniu 07.12.2020 r.

Protokół Nr 10/2020

Z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „ORUNIA” w Gdańsku odbytego w dniu 19.10.2020 r.

Protokół Nr 9/2020

z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „ORUNIA” w Gdańsku odbytego w dniu 14.09.2020 r.

Protokół Nr 8/2020

z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „ORUNIA” w Gdańsku odbytego w dniu 24.08.2020 r.

Protokół Nr 7/2020

z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „ORUNIA” w Gdańsku odbytego w dniu 06.07.2020 r.   Obecni na posiedzeniu Członkowie Rady Nadzorczej: Jan Szurek                                       – Przewodniczący Rady Nadzorczej Wiesław Niechwiedowicz              – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Leszek Wis                                      – Sekretarz Rady Nadzorczej Roman Ciachorowski                      – Członek Rady Nadzorczej Gabriela Eysymontt                        – Członek Rady Nadzorczej Jacek Hryhorowicz                         […]

Protokół Nr 6/2020

z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „ORUNIA” w Gdańsku odbytego w dniu 22.06.2020 r.

Protokół Nr 5/2020

z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „ORUNIA” w Gdańsku odbytego w dniu 26.05.2020 r.

Protokół Nr 4/2020

z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „ORUNIA” w Gdańsku odbytego w dniu 28.04.2020r.

Protokół Nr 3/2020

z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „ORUNIA” w Gdańsku odbytego w dniu 24.03.2020r.

Protokół Nr 2/2020

z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „ORUNIA” w Gdańsku odbytego w dniu 25.02.2020r.