Archives

Protokół Nr 3/2021

Z posiedzenia Zarządu SM „ORUNIA” w Gdańsku odbytego w dniu 01.02.2021r.

Protokół Nr 2/2021

Z posiedzenia Zarządu SM „ORUNIA” w Gdańsku odbytego w dniu 18.01.2021r.

Protokół Nr 1/2021

Z posiedzenia Zarządu SM „ORUNIA” w Gdańsku odbytego w dniu 11.01.2021r.

Protokół Nr 12/2020

Z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „ORUNIA” w Gdańsku odbytego w dniu 07.12.2020 r.

Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków

z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „ORUNIA” odbytego w dniu 03.09.2020r. Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „ORUNIA”, odbyło się w dniu 03.09.2020r. w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 19 w Gdańsku, przy ul. Emilii Hoene 6 w Gdańsku. Obrady rozpoczęły się  o godz. 18:00.   Ad. 1, 2 W imieniu Rady Nadzorczej SM „ORUNIA” […]

Protokół  Nr 27/2020

Z posiedzenia Zarządu SM „ORUNIA” w Gdańsku odbytego w dniu 21.12.2020r.

Protokół Nr 26/2020

z posiedzenia Zarządu SM „ORUNIA” w Gdańsku odbytego w dniu 07.12.2020r.

Protokół  Nr 24/2020

Z posiedzenia Zarządu SM „ORUNIA” w Gdańsku odbytego w dniu 02.11.2020r.

Protokół  Nr 23/2020

Z posiedzenia Zarządu SM „ORUNIA” w Gdańsku odbytego w dniu 19.10.2020r.

Protokół Nr 10/2020

Z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „ORUNIA” w Gdańsku odbytego w dniu 19.10.2020 r.