Archives

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

W związku z ryzykiem zakażenia wirusem COVID-19 oraz ogłoszonym stanem epidemicznym, w trosce o zdrowie Państwa i pracowników Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ORUNIA” informuje,  że zostaje ograniczone do odwołania wejście pracowników do mieszkań. Wejście do mieszkania może nastąpić tylko w sytuacji awaryjnej, wymagającej pilnej interwenci z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub uszkodzenie mienia. Informujemy, […]

INSTRUKCJA WEJŚCIA DO LOKALU MIESZKALNEGO NA WYPADEK WYSTĄPIENIA USTERKI

Pracownicy działu technicznego powinni: zapytać użytkownika lokalu czy przebywa na kwarantannie; jeśli, którykolwiek z domowników przebywa na kwarantannie usterka zostanie naprawiona po zakończeniu okresu izolacji. Do tego czasu lokator winien zabezpieczyć usterkę własnym kosztem i staraniem; w przypadku braku w/w sytuacji należy umówić godzinę wizyty konserwatorów, natomiast użytkownika/ów lokalu powiadomić o niezwłocznej potrzebie przewietrzenia mieszkania; […]

Pomoc sąsiedzka

Szanowni Mieszkańcy, W tym trudnym czasie, gdy epidemia zmusza Nas do zmiany zwyczajów i ograniczania aktywności czy wręcz pozostawania w domach zwracamy się do wszystkich Państwa o wykazanie się wrażliwością na potrzeby swoich sąsiadów. Są zapewne wokół nas osoby niesamodzielne, dla których wyjście z mieszkania jest niemożliwe z uwagi na wiek, chorobę lub inne przyczyny […]

Kouminkat w/s koronawirus

W związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ORUNIA” prosi o ograniczenie kontaktów osobistych w biurze Spółdzielni. Wszelkie informacje oraz zgłoszenia przyjmowane będą telefonicznie pod nr tel.: centrala 58 306 71 05, 58 306 74 56, 58 306 74 57, administracja – 58 306 7l 14, lub poprzez e-mail: sekretariat@sm-orunia.pl. W trosce o […]