Archives

Protokół Nr 7/2019

z posiedzenia Zarządu SM „ORUNIA” w Gdańsku odbytego w dniu 05.04.2019r.

Protokół Nr 4/2019

z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „ORUNIA” w Gdańsku odbytego w dniu 16.04.2019 r.

Protokół Nr 6/2019

z posiedzenia Zarządu SM „ORUNIA” w Gdańsku odbytego w dniu 18.03.2019 r.

Protokół Nr 3/2019

z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „ORUNIA” w Gdańsku odbytego w dniu 26.03.2019 r.

Protokół Nr 5/2019

z posiedzenia Zarządu SM „ORUNIA” w Gdańsku odbytego w dniu 01.03.2019r.

Protokół Nr 4/2019

z posiedzenia Zarządu SM „ORUNIA” w Gdańsku odbytego w dniu 15.02.2019r.

Protokół Nr 2/2019

z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „ORUNIA” w Gdańsku odbytego w dniu 26.02.2019 r.

Wybory do Rady Dzielnicy

Rada Nadzorcza oraz Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ORUNIA” w Gdańsku informują, iż w 2018 r. władze Miasta Gdańska powołały nową Dzielnicę Orunia Górna – Gdańsk Południe. Granica Dzielnicy przebiega od ul.Świętokrzyskiej do Obwodnicy Południowej obejmując osiedla na krańcu południowym Miasta Gdańska, w tym nasze osiedle Orunię Górną.
W dniu 24 marca 2019 r. odbędą się wybory do Rady Dzielnicy. W naszym okręgu kandydują 32 osoby na 15 miejsc w Radzie. Z naszego osiedla Orunia Górna kandyduje 11 osób. […]

Informacja dla mieszkańców dotycząca pojemników na gromadzenie odpadów

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ORUNIA informuje, że w dniu 04.10.2018 roku Gdański Zarząd Dróg i Zieleni poinformował Spółdzielnię, iż 7 wiat śmietnikowych wybudowanych po 01.10 1985 roku i znajdujących się obecnie w pasach drogowych gminy miasta Gdańsk (ul. Uranowa, Dominika, Hoene i Rozrażewskiego), wymaga usunięcia lub uiszczania opłat za zajęcie pasa drogowego. Po ponownym przeanalizowaniu przez […]

Remont ul. Uranowej – komunikat

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ORUNIA” informuje, że zgodnie z informacją uzyskaną od wykonawcy robót drogowych, remont ulicy Uranowej  na odcinku Platynowa – Krzemowa wykonywany na zlecenie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, ma zostać zakończony do dnia 30.04.2019r.