Archives

Protokół Nr 13/2019

z posiedzenia Zarządu SM „ORUNIA” w Gdańsku odbytego w dniu 05.07.2019r.

Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków

z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „ORUNIA” odbytego w dniu 18.06.2019r.

Protokół Nr 12/2019

z posiedzenia Zarządu SM „ORUNIA” w Gdańsku odbytego w dniu 19.06.2019 r.

Protokół Nr 11/2019

z posiedzenia Zarządu SM „ORUNIA” w Gdańsku odbytego w dniu 07.06.2019 r.

Protokół Nr 10/2019

z posiedzenia Zarządu SM „ORUNIA” w Gdańsku odbytego w dniu 29.05.2019 r.

Protokół Nr 9/2019

z posiedzenia Zarządu SM „ORUNIA” w Gdańsku odbytego w dniu 10.05.2019 r.

Protokół Nr 7/2019

z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „ORUNIA” w Gdańsku odbytego w dniu 04.06.2019 r.

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ORUNIA” w Gdańsku informuje, iż Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni odbędzie się w dniu 18.06.2019r. o godz. 18:00 w Szkole Podstawowej Nr 19 w Gdańsku przy ul.Emilii Hoene  6.

Protokół Nr 6/2019

z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „ORUNIA” w Gdańsku odbytego w dniu 14.05.2019 r.

Protokół Nr 5/2019

z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „ORUNIA” w Gdańsku odbytego w dniu 30.04.2019 r.