Zarząd Spółdzielni

 
Zarząd Spółdzielni:

  • Tadeusz Dorobek – Prezes Zarządu
  • Bogdan Jasiński – Z-ca Prezesa
  • Teresa Wójcik – Główna Księgowa-Członek Zarządu