Zarząd Spółdzielni

Zarząd Spółdzielni:

  • Andrzej Różański – Prezes Zarządu
  • Bogdan Jasiński – Z-ca Prezesa
  • Teresa Wójcik – Główna Księgowa-Członek Zarządu