Rada Nadzorcza kadencji 2011-2014

Rada Nadzorcza:
kadencji 2011-2014

1. Babiński Andrzej
2. Celej Andrzej
3. Eysymontt Gabriela
4. Hryhorowicz Katarzyna
5. Ilczewski Maciej
6. Kamiński Leszek
7. Kopczyński Rafał
8. Kurkowski Jerzy
9. Macanowicz Krzysztof
10. Małkowska Małgorzata
11. Mączka Maria
12. Piekarek Krystyna
13. Sawicki Tomasz
14. Wróblewska-Siwiecka Małgorzata
15. Zwara Andrzej

Prezydium:

1. Katarzyna Hryhorowicz – Przewodnicząca RN
2. Krzysztof Macanowicz – Z-ca Przew.
3. Andrzej Babiński – Sekretarz