Rada Nadzorcza kadencji 2008-2011

Rada Nadzorcza:
wybrana na 3-letnią kadencję na Zebraniu Przedstawicieli Członków w dniu 27.11.2008r.

1. Babiński Andrzej
2. Celej Andrzej
3. Eysymontt Gabriela
4. Hryhorowicz Katarzyna
5. Ilczewski Maciej
6. Iwanowska Grażyna
7. Jarczyńska Maryla
8. Katanowski Andrzej
9. Kopczyński Rafał
10. Lewandowska Barbara
11. Mączka Maria
12. Piekarek Krystyna
13. Sawicki Tomasz
14. Szurek Jan

Katarzyna Hryhorowicz – Przewodnicząca RN
Babiński Andrzej – Z-ca Przewodniczącego
Maria Mączka – Sekretarz

Komisja Rewizyjna:

1. Andrzej Katanowski – Przewodniczący
2. Andrzej Babiński
3. Tomasz Sawicki
4. Maryla Jarczyńska

Komisja Techniczno-Inwestycyjna:

1. Gabriela Eysymontt – Przewodnicząca
2. Rafał Kopczyński
3. Grażyna Iwanowska
4. Szurek Jan
5. Maciej Ilczewski

Komisja Org.-Interwencyjna:

1. Maria Mączka – Przewodnicząca
2. Krystyna Piekarek
3. Andrzej Celej