Rada Nadzorcza kadencji 2005-2008

Rada Nadzorcza:
wybrana na 3-letnią kadencję na Zebraniu Przedstawicieli Członków w dniu 16.06.2005r.

Krzysztof Macanowicz – Przewodniczący RN
Bogusław Liniewski – Z-ca Przewodniczącego RN
Katarzyna Traczuk – Sekretarz RN

Komisja Rewizyjna:

Małgorzata Bogumił – Przewodnicząca
Małgorzata Wróblewska-Siwiecka – członek
Katarzyna Hryhorowicz – członek
Małgorzata Małkowska – członek
Andrzej Babiński – członek

Komisja Techniczno-Inwestycyjna:

Bogusław Liniewski – Przewodniczący
Andrzej Katanowski – członek
Leszek Kamiński – członek
Rafał Dylewski – członek

Komisja Organizacyjno-Interwencyjna:

Andrzej Orzechowski – Przewodniczący
Krystyna Lewandowska – członek
Katarzyna Traczuk – członek
Maria Mączka – członek
od 08.05.2007 zastapiła Grzegorza Berendta
Jerzy Kurkowski – członek

Komisji d.s Telewizji Osiedlowej:

Hryhorowicz Katarzyna – Przewodnicząca Komisji
Orzechowski Andrzej – Za-ca Przewodniczącej
Traczuk Katarzyna – Sekretarz
Lewandowska Krystyna – członek