Spółdzielnia Mieszkaniowa „Orunia” w Gdańsku ogłasza przetarg otwarty na wynajem pomieszczenia użytkowego o powierzchni 13,82m2. W lokalu może być prowadzona działalność usługowa nie uciążliwa lub biurowa.

 

Warunki szczegółowe przetargu można uzyskać w Komórce Eksploatacyjno-Technicznej  w siedzibie Spółdzielni w budynku nr 2 przy ulicy Krzemowej (parter).

 

Oferty prosimy składać do dnia 04.03.2022r. do godziny 12:00 w sekretariacie Spółdzielni (II piętro).

Kontakt: (58) 306-71-05 wew. 35.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.03.2022r.