Spółdzielnia Mieszkaniowa „Orunia” w Gdańsku ogłasza przetarg otwarty na wymianę istniejących gruntowych pomp ciepła wraz z włączeniem do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania oraz dostawę i montaż wspomagającej instalacji PV dla zasilania pomp ciepła w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w
Gdańsku przy ulicy Platynowej 16 w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej “ORUNIA”.

Warunki szczegółowe przetargu można uzyskać w dziale technicznym przy ul. Krzemowej 2 (parter tel. 58 306 71 16).

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 10.07.2023r. do godziny 15:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.07.2023r.