Zarząd Spółdzielni ogłasza przetarg otwarty na wynajem pomieszczenia użytkowego w budynku Krzemowa 6.

Warunki szczegółowe przetargu można uzyskać w Dziale Eksploatacji Spółdzielni przy ulicy Krzemowa 2 (parter) tel. (58) 306-71-14.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 23.01.2022r. do godziny 12.00.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.01.2022r.