Spółdzielnia Mieszkaniowa “ORUNIA” w Gdańsku ul. Krzemowa 2 ogłasza przetarg otwarty na dostawę wraz z wymianą 55 sztuk okien piwnicznych, 38 sztuk okien na klatkach schodowych oraz okna w 4 sztukach wiatrołapów w budynkach mieszkalnych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej “ORUNIA” w Gdańsku w 2022 roku.

Warunki szczegółowe przetargu można uzyskać w Dziale Technicznym Spółdzielni przy ul. Krzemowej 2 (parter) tel. 058 306-71-16.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 05.05.2022r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.05.2022r.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2.000zł (słownie: dwa tysiące złotych i 00/100) na konto Spółdzielni Mieszkaniowej „ORUNIA” 98 1160 2202 0000 0000 2782 1647.