Spółdzielnia Mieszkaniowa „ORUNIA” Gdańsk ul. Krzemowa 2, ogłasza przetarg otwarty na wykonanie remontu elewacji w budynku przy ulicy Rozrażewskiego 1 w zasobach Spółdzielni w 2021r.

Warunki szczegółowe przetargu można uzyskać w Dziale Technicznym Spółdzielni przy ulicy Krzemowej 2 (parter) tel. (58) 306-71-14.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 02.08.2021r. do godziny 14:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.08.2021r.