Spółdzielnia Mieszkaniowa “ORUNIA” w Gdańsku ul. Krzemowa 2 ogłasza przetarg otwarty na wykonanie remontu posadzki 9 sztuk balkonów oraz wykonanie zabezpieczenia ok. 60m2 trawników płytami MEBA (5 miejsc postojowych) w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „ORUNIA” w Gdańsku w 2024 roku.

Warunki szczegółowe przetargu można uzyskać w Dziale Technicznym Spółdzielni przy ul. Krzemowej 2 (parter) tel. (58) 306-71-16 lub 887-535-124.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 10.06.2024r. do godziny 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.06.2024r.