Spółdzielnia Mieszkaniowa „Orunia” w Gdańsku ogłasza przetarg otwarty na świadczenie usług w zakresie pielęgnacji zieleni w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „ORUNIA” tj w następującym zakresie:

– dwukrotne przycinanie, wraz z wywozem i utylizacją materiału z przycinki żywopłotów o długości łącznej 2073 metrów bieżących.
– dwukrotne cięcie pielęgnacyjne i formowanie skupin krzewów wraz z wywozem i utylizacją odpadów z przycinki

Warunki szczegółowe przetargu można uzyskać w Komórce Eksploatacyjno-Technicznej w siedzibie Spółdzielni w budynku nr 2 przy ulicy Krzemowej (parter).

Oferty prosimy składać do dnia 03.04.2023r. do godziny 16:00 w sekretariacie Spółdzielni (II piętro).

Kontakt: 887-535-130.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.04.2023r.