Spółdzielnia Mieszkaniowa „Orunia” w Gdańsku ogłasza przetarg otwarty na świadczenie usług w zakresie pielęgnacji zieleni w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej “ORUNIA” tj. w następującym zakresie:

 

– dwukrotne przycinanie, wraz z wywozem i utylizacją materiału z przycinki,

– dwukrotne cięcie pielęgnacyjne i formowanie skupin krzewów wraz z wywozem i utylizacją odpadów z przycinki.

 

Warunki szczegółowe przetargu można uzyskać w Komórce Eksploatacyjno-Technicznej w siedzibie Spółdzielni w budynku nr 2 przy ulicy Krzemowej (parter).

Oferty prosimy składać do dnia 28.02.2022r. do godziny 12:00 w sekretariacie Spółdzielni (II piętro). Kontakt: (58) 306-71-05 wew. 35.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.03.2022r.